اقتدا در رکوع نماز جمعه

اقتدا در رکوع نماز جمعه

تاريخ: 1/8/1393
كد مطلب: 81
بازديد: 921

اقتدا در رکوع نماز جمعه

 اگر مأموم موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند، ممکن است یکی از حالتهای زیر پیش آید:

1 - پیش از تمام شدن ذکر رکوعِ امام به رکوع برسد؛نماز جمعه او صحیح است.

2 ­وقتی به حد رکوع می رسد که ذکر رکوع امام تمام شده ولی هنوز امام در­رکوع است؛­در­این صورت نیز نماز­جمعه­صحیح است.

3 - اگر به رکوع برود ولی به رکوع امام نرسد ، دوصورت دارد:

- رکعت اول نماز جمعه است : باید در رکوع بماند تا امام جمعه برای رکعت بعد برخیزد و به رکوع برود و همراه امام، نماز را ادامه بدهد و صحیح است، ولی اگر نماز امام جمعه زیاد طول بکشید که نگویند این شخص نیز نماز جماعت می­خواند، نمازش باطل است و باید در رکعت دوم إقتدا کند.(1)

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل