فرهنگ و ادب

امروز با گسترش روز افزون وسایل ارتباط جمعی از جمله اینترنت و ماهواره مرزهای جغرافیایی دیگر ماهیت و بازدارندگی گذشته خود را از دست داده اند و معادلات گذشته در تنظیم روابط بین کشور ها تا حدود زیادی به هم خورده و جای خود را به معادلات جدیدی داده است . به گونه ای که کشور ها بر ای تحمیل خواسته و اراده خود به جای بکار گیری مستقیم از زور و جنگ افزار های نظامی توجه خود را به استفاده از جنگ نرم و عملیات روانی جلب کرده اند تا با استفاده از طرق مسالمت آمیز و با بکار گیری شیوه های نوین مداخله در امور داخلی یکدیگر بنتوانند به خواسته های خود فائق آیند . در عصر حاضر نیز به خاطر امپریالیزم خبری که بیشترین شبکه های جهانی در اختیار قدرت های زور مدار جهان غرب می باشد رسانه ها به مثابه ابزار سیاسی برای اعمال سیاست ها و خط مشی آنها بر گروه هدف به کار گرفته می شوند از همین رو رقابتی جهانی در عرصه نبرد رسانه ای شکل گرفته است . در این مقاله برآینم تا اهمیت عملیات روانی و علل روی آوردن کشور های استعمارگر غرب به آن و راهکارهای مقابله با آن را تشریح کنیم .
تاريخ: 05/07/1393
در این مقاله برآنیم تا به مقوله هنر از دید امام خمینی و منظر فقهای شیعی بپردازیم. رهنمودهای امام راحل قطعاً می تواند از پیچیدگیهای این بحث تا حد زیادی پرده بردارد، اما تطبیق کلیات بر مصادیق همچنان رفتارها و پرسمانهای ضد و نقیضی را پیش روی می آورد که بر فقیهان آگاه جامعه است وحدت رویه و نظری واحد در این عرصه ارائه دهند و گرد حیرت را از دیدگان مقلدین معتقد و محتاط بزداید.
تاريخ: 05/07/1393
این مقاله، با عنوان « نقش مساجد در مقابله با جنگ نرم» به‌این موضوعات پرداخته است: تاریخچه و تعریف و تبیین مفهوم جنگ نرم و بررسی اهداف آن، ویژگی‌ها و نیز تفاوت‌های آن با جنگ سخت و چرایی ارجحیت یافتن آن بر جنگ سخت؛ سپس روش‌های جنگ نرم بررسی شده است. این روش‌ها در سه دسته گنجانده و تعریف شده‌اند: ۱- روش‌های گفتاری ۲- روش‌های رفتاری ۳- روش‌های شبکه‌ای؛ پس از تعریف مفهوم جنگ نرم و تبیین روش‌های آن، نوبت به معرفی ابزارهای کارآمد و مؤثر این جنگ می‌رسد، البته منظور، مجموعه‌ای از فناوری‌ها و وسایل و ابزارهای ارتباطی و رسانه‌ای است که کاربرد عام دارند و سرانجام بسترها و زمینه‌های جنگ نرم در حوزه دین و مذهب و نقش مسجد در مقابله با آن بررسی شده است. از جمله‌این بسترها که در این مقاله به آن پرداخته شده، رواج خرافات و موهومات در حوزه دین و اعتقادات، رواج شبهات فکری و دینی، تقویت سکولاریسم و جریان‌های سکولار در عرصه‌های گوناگون و تضعیف نظام فقاهتی و جایگاه مراجع دینی است.
تاريخ: 05/07/1393
بعد از پایان جنگ سرد و حذف تهدید نظامی شوروی كه هدف اصلی شكل گیری ناتو بود ، بسیاری از آگاهان استمرار حیات ناتو را غیرضروری دانستند . اما از آن جایی كه سیاست خارجی ایالات متحد آمریكا بر اساس یك دشمن و تهدید خارجی استوار است با تئوریزه كردن فضای بعد از جنگ سرد بر مبنای " جنگ تمدن ها " نه تنها استمرار حیات ناتو با ماهیت نظامی را ضروری دانستند بلكه با توجه به چالش جدید غرب در مقابل بیداری جهان اسلام ، شاهدیم كه دنیای غرب باز هم همچون گذشته با سردمداری آمریكا به صورت غیررسمی ، سازمانی را در حوزه فرهنگ ایجاد كرده كه به تعبیر مقام معظم رهبری می توان آن را " ناتوی فرهنگی " نام گذاشت.
تاريخ: 05/07/1393