مقالات ویژه نماز جمعه

در حدیثی از امام باقر(علیه‌السلام) مى‌خوانیم: نماز جمعه واجب است و اجتماع براى آن با امام(معصوم) واجب است، هر گاه مردى بدون عذر، سه جمعه را ترك گوید عمل واجبی را ترك گفته و كسى سه فریضه را بدون علت ترك نمى‌کند، مگر منافق .
تاريخ: 08/08/1393
رهبر معظم انقلاب اسلامي ، حضرت آيت الله خامنه اي ، دامت بركاته كه در سال هاي نخستين استقرار جمهوري اسلامي ، از سوي امام به امامت جمعه تهران برگزيده شدند همواره اهتمام ويژه اي به نماز جمعه داشته و دارند .
تاريخ: 08/08/1393
هريک از احکام نوراني و دستورات اسلام عامل رشد و تکامل انسانها است و اثراتي که در انجام دادن آنها مشاهده مي شود بيانگر اهميت احکام است. روانشناسان، رشد و تعالي را در بعد جسماني و عقلاني و عاطفي و اجتماعي مي دانند ولي روانشناسان اسلامي بعد ديگري بر آن اضافه نموده اند و آن بعد عبادي است و نماز جمعه يکي از فرائض مهمي است که در رشد و تکامل شخصيت انسان تقش بسيار ارزنده و مهمي دارد و مهمتر اينکه بعد عبادي در رابطه با خداوند مطرح شده و تاثير بسيار زياد و ژرفي در رشد شخصيت انسان دارد.
تاريخ: 08/08/1393
«رسانه به وسایل یا تدابیر فنی اطلاق مى شود که ارتباط جمعی از طریق آن به وقوع مى پیوندد». رسانه‌ها دارای طیف وسیعی هستند و از این رو، نهادهایى همچون نهاد نماز جمعه را نیز مى توان به عنوان یک رسانه اسلامی در نظر گرفت که همانند ابزار و وسیله‌ای برای انتقال و ارتباط پیام نقش ایفا مى کند. در واقع نماز جمعه رسانه‌ای است که به صورت چهره به چهره و مستقیم با مخاطبان خود ارتباط برقرار کرده و رابطه‌ای تعاملی و دو سویه را با آنها ایجاد مى کند. مخاطبین این رسانه، منفعل و ایستا نبوده و به صورت فعال و پویا در ارتباطی متقابل با رسانۀ نماز جمعه همکاری مى نمایند.
تاريخ: 08/08/1393
خدا انسان را اجتماعي آفريد و در اعماق ذات و هم‌زيستي با ديگران را نهاد. از اين‌رو آدمي به جهت فطري يا به سبب نياز به ديگران مي‌بايد در جامعه و با هم نوعان خود زندگي ‌کند. در نتيجه همواره با آنان برخوردهايي متقابل خواهد داشت، تقوا و پرهيزکاري و خداباوري و خدا محوري و خداترسي که شعار است به طور گسترده مي‌تواند با بيان و ترويج اصول زير در دفع اين مقابلات سهم بسزايي داشته باشد.
تاريخ: 08/08/1393