كد: 77
تاريخ: 8/8/1393بازديد: 1852

ابعاد و آثار نماز جمعه از نگاه مقام معظم رهبري

رهبر معظم انقلاب اسلامي ، حضرت آيت الله خامنه اي ، دامت بركاته كه در سال هاي نخستين استقرار جمهوري اسلامي ، از سوي امام به امامت جمعه تهران برگزيده شدند همواره اهتمام ويژه اي به نماز جمعه داشته و دارند .

چکيده :

رهبر معظم انقلاب اسلامي ، حضرت آيت الله خامنه اي ، دامت بركاته كه در سال هاي نخستين استقرار جمهوري اسلامي ، از سوي امام به امامت جمعه تهران برگزيده شدند همواره اهتمام ويژه اي به نماز جمعه داشته و دارند . ايشان به خصوص پس از آن كه مسووليت سنگين و خطير رهبري را برعهده گرفتند به مناسبت هاي گوناگون مطالب ارزنده فراواني در باره ابعاد گسترده نماز جمعه ايراد كردند كه در اين مجال ، با مراجعه به بيانات هدايت گر و راهگشاي ا يشان ابعاد و جوانب نماز جمعه بررسي مي گردد.

از نگاه رهبر انقلاب ( نمازهاي جمعه ) نزديكترين پايگاه به نهاد رهبري است . پايگاه هايي كه بخشي از كار دستگاه رهبري اين كشور را انجام مي دهند ، مردم را توجيه مي كنند ، به استقامت در راه وادار مي نمايند . از اشتباهات دور نگه مي دارند ، ذهن مردم را با معارف لازم آشنا مي كنند ، دشمنان را نسبت به نفوذ در اذهان مردم مايوس مي كنند.

در نگاه رهبر بزرگوار انقلاب نماز جمعه رسانه اي است كه با وجود رسانه هاي پيشرفته امروزي همچنان كارآمد واثر گذارمي باشد وحتي با فاصله زيادي از ديگر رسانه ها جلوتر است.

به نظر ايشان ، آثار و بركات نماز جمعه صرفا براي شركت كنندگان در اين مراسم عبادي - سياسي نخواهد بود. بلكه بهره آن به متن جامعه سرازير مي شود.

رهبر فرزانه انقلاب بر تاثير عظيم نماز جمعه در جلب رحمت الهي وهدايت ملت مسلمان و حفظ استقامت و وحدت و آگاهي هاي ديني و سياسي آنان تصريح مي نمايد.

بنابر تاكيد رهبر معظم انقلاب نماز جمعه ، نشان عزت اسلام وعظمت مسلمانان است و بي شك دشمنان اسلام و بدخواهان مسلمين با تر فندهاي گوناگون در توطئه هاي رنگارنگ در پي كم رونق كردن اين سنت اسلامي و فريضه عبادي - سياسي خواهند بود.

از نظر ايشان مومنان مشتاق و ملت آگاه كه در نمازجمعه حضور پيدا مي كنند ، يكي از اركان اصلي اين عبادت بزرگ مي باشند.

نقش امام جمعه نيز در نماز جمعه ، يك نقش كليدي است كه از يك سو بايد از ويژگي ها و صفاتي برخوردار باشد و از سوي ديگر مسئوليت هاي سنگيني كه بر دوش او نهاده شده را به خوبي انجام دهد.

ايشان شرط تاثيرگذاري ائمه جمعه را از لحاظ سياسي اينگونه بيان مي كنند :

از لحاظ سياسي ، آن وقتي مي توانيد مفيد باشيد كه مجتمع باشيد ومتفرق نگرديد ، يعني مجموعه ائمه جمعه يك جهت و يك حركت داشته باشند.

امامان جمعه بايد همه اقشار ملت به ويژه جوانان را به اين فريضه عبادي - سياسي جذب كنند .

رهبر معظم انقلاب در اين موضوع خطير نكات مهمي مطرح كرده اند :

ما اول بايد فكر كنيم كه چگونه مي شود جوانان را به نمازجمعه جذب كرد . اصل قضيه اين است كه اين مركز بايد جاذبه داشته باشد تا بكشاند.

تكيه نظام الهي به مردم است و مردم بيش از همه چيز ، با عواطف و ايمانشان در صحنه حضور پيدا مي كنند اين عواطف واين ايمان را بايستي جذب كرد.

ويژگي لازم و وظيفه مسلم ديگري كه رهبر عزيز انقلاب براي امامان جمعه برمي شمارند ، مردمي بودن آنان است .

از نظر حضرت آيت الله خامنه اي يك روحاني نبايد از مردم منقطع باشد و در اين ميان وظيفه امام جمعه سنگين تر و لزوم ارتباط وحشر ونشر او با مردم شديدتر است.

جايگاه خطبه ها در نماز جمعه از اهميت و تاثير گذاري ويژه اي برخوردار است و به همين خاطر رهبر انقلاب دراين موضوع مهم مي فرمايد :

در خطبه ها اولا محتوا را بايد در نظر داشت ... محتواي خطبه ها چيزي باشد كه هركس پاي آن نشست ، وقتي بلند شد احساس كند چيزي نصيبش شده يا يك مطلب علمي ، يا يك مطلب اعتقادي ، يا يك فهم سياسي ... يا توجه و ذكر خدا .

از نظر مقام رهبري هنر بزرگ خطيب جمعه در اين است كه نيازهاي فكري و روحي مردم را بشناسد وبا پرسش هاي ذهني و فكري آن ها آشنا باشد و در خطبه هاي نماز به همان ها بپردازد.

همچنين آگاه كردن شركت كنندگان در نمازجمعه نسبت به مسايل روز و آنچه پيرامون آنها مي گذرد از محورهاي اصلي خطبه هاي جمعه مي باشد. رهبر معظم انقلاب در اين رابطه مي فرمايند :

نكته ديگري كه در باب نماز جمعه وجود دارد مساله جريان هاي سياسي واخبار دنيا واخبار جامعه است كه بايد امام جمعه آن ها را به مردم بگويد و آن ها را مطلع كند.