نمازجمعه

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در سخنرانی پیش از خطبه نمازجمعه این هفته ( 29 شهریور ماه):
تاريخ: 29/06/1398
حجت الاسلام والمسلمین هاشمی امام جمعه موقت بوشهر در خطبه های نمازجمعه این هفته ( 29 شهریور ماه):
تاريخ: 29/06/1398