شعار سال

با نگاهی به نام‌های سال – حداقل ۸ - ۹ سال اخیر – متوجه عمق حساسیت رهبر معظم انقلاب به مسائل اقتصادی می‌شویم. حساسیتی که در سال‌های اخیر رنگ هشدار به خود گرفته و حالا همه ملت به نوعی آن را با همه وجود درک می کنند. ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران نه تنها برای همه اهالی فن و کارشناسان اقتصادی اظهر من الشمس است، بلکه برای یکایک مردم کوچه و بازار نیز به نوعی واضح و نمایان است. اما با کمال تأسف باید این اعتراف تلخ را بازگو کرد که این ظرفیت های بالقوه هرگز نتوانسته اند آن طور که شایسته این کشور است، به صورت بالفعل در آمده و دغدغه‌های اقتصادی را رفع کنند. که اگر این گونه نبود، این جنگ اقتصادی تمام عیار بر علیه این ملت تدارک دیده نمی شد، چراکه انگشت دشمن بر روی نقطه ضعف ما است.
تاريخ: 07/07/1393
رهبر معظم انقلاب اسلامی به سان سنت حسنه خود، سال 93 را نیز در جوار حرم علی بن موسی الرضا (علیه السلام) تحویل کردند. نخستین سخنرانی ایشان نیز در جوار بارگاه قدس رضوی ایراد شد. ایشان در این سخنرانی به تبیین اتفاقات سال گذشته کشور پرداخته و با نگاه به آینده، رویکرد کشور در سال آینده را روشن کردند. افق هایی برای کشور و در خور شان ملت، مخصوصا در باب اقتصاد و فرهنگ. نوشتار ذیل نگاهی تحلیلی است به سخنان رهبر معظم انقلاب در مشهد مقدس:
تاريخ: 04/07/1393
پیام های نوروزی مقام معظم رهبری در ابتدای هر سال جهت گیری کلی آن سال را مشخص می نماید. در این پیام ها بنابر نیاز کشور و یا ضعفی که در کشور به دلایل مختلفی شکل گرفته است خط مشیی کلی اعلام می گردد. در پیام سال 93 ایشان دو دغدغه محور اصلی بود فرهنگ و اقتصاد، همچنین یک مساله نیز مورد تاکید قرار گرفت: «مدیریت جهادی».
تاريخ: 04/07/1393
بررسی منظومه فکری مقام معظم رهبری بیانگر وجود خط سیری هوشمندانه در بیان راهبردهایی است که هرسال متناسب با شرایط جامعه، نیاز کشور و میزان پیشرفت کار، تحت عنوان شعار سالانه مطرح و با ایراد سخنرانی‌های طول سال، تشریح و تکمیل می‌گردد، به عبارت دیگر راهبردهای مذکور همگی از اجزای سیستم (سامانه) جامعی محسوب می‌شوند که تمام ویژگی‌های سامانه (نظام)، از جمله؛ پیوستگی و وابستگی اجزاء بر آنها مترتب است.
تاريخ: 04/07/1393
معیار جهاد شمشیر و میدان جنگ نیست. معیار جهاد همان چیزی است که امروز در زبان فارسی ما در کلمه‏ ی مبارزه وجود دارد. فلانی آدم مبارزی است. فلانی آدم مبارزی نیست. نویسنده‏ ی مبارز، نویسنده ‏ی غیر مبارز. عالم مبارز، عالم غیر مبارز. در مبارزه دو چیز حتماً لازم است: یکی اینکه در آن جد و جهد و تحرکی باشد. انسان در رختخواب یا در پستوی خانه که نمی‏تواند مبارزه کند، در مبارزه باید جد و جهدی وجود داشته باشد... دوم اینکه در مقابلش دشمنی باشد.
تاريخ: 04/07/1393