سياست و اقتصاد

مقدمه ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از مباحث مهمی است که تا کنون کم تر به آن پرداخته شده است . اولین فردی که این ضرورت را شناخت و برای تبیین آن به تحقیق پرداخت، فقیه بزرگوار، حضرت آیة الله سید محمدباقر صدر بود . او مکاتب گوناگون شرق و غرب را با تیزبینی و دقت خاص خود مورد بررسی قرار داد . نتیجه تحقیقات او، چراغ فروزانی فرا راه محققان افروخته و تحقیقات در این زمینه را جهت داده است . ولی همین اندیشه ها کم تر مورد مداقه قرار گرفته است . شاید به همین دلیل به نظر می رسد در این باره پیشرفت علمی چندانی به وجود نیامده است .
تاريخ: 05/07/1393
اخلاق و سیاست از مفاهیم عمده در حوزه فلسفه سیاسی است که از دیرباز ذهن بسیاری از متفکران را به خود مشغول کرده است. امام خمینی (ره) از جمله اندیشمندان و عالمانی است که تأملاتی عمیق هم در زمینه اخلاق و هم در حوزه سیاست داشته است. از‌ این‌ رو، هدف اصلی در این مقاله بررسی ارتباط اخلاق و سیاست از منظر ایشان می‌باشد. مفروض اصلی مقاله حاضر این است که از دیدگاه امام خمینی (ره) میان اخلاق و سیاست رابطه تعاملی به معنای تأثیر و تأثر متقابل برقرار است. بر این اساس،می‌توان اذعان نمود که میان اخلاق و سیاست، رابطه تداول وجود دارد، به عبارت دیگر، اخلاق سیرت سیاست و سیاست صورت اخلاق است. در همین راستا، دیدگاه‌های عام و رایج در قبال اخلاق و رابطه اخلاق و سیاست مورد مداقه قرار گرفته و دیدگاه امام خمینی (ره) در این حوزه بررسی شده است.
تاريخ: 04/07/1393
بصيرت مورد نظر رهبري انقلاب يعني چه؟ در يک پاسخ اجمالي و مختصر بايد گفت بصيرت يعني -آگاهي علمي ، -آگاهي عملي ،همراه با نکته سنجي و درايت و فهم(عقلانيت و فهم). -انسجام و وحدت ملي -دشمن شناسي
تاريخ: 04/07/1393
آغاز تحویل سال 1393، این سال را به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاری نمودند. این نام گذاری تابعی از ظرفیت های داخلی و بین المللی است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای با پتانسیل جهانی دارد. این نام گذاری تحولی استراتژیک در معادلات قدرت داخلی است که می تواند سنتزی از فرهنگ اقتصادی و اقتصاد فرهنگی باشد. این نام گذاری چه تاثیری بر قدرت داخلی، منطقه ای وبین المللی دارد، تاکتیک های لازم برای تحقق این نام گذاری چگونه است؟ نهادهای حکومتی چگونه می توانند بسترهای لازم برای تحقق سالی پرشکوه در اقتصاد و فرهنگ ایران به وجود آورند؟ و عزم ملی و مدیریت جهادی چه تاثیری بر تحقق سند چشم انداز 1404 دارد؟ نوشتار حاضر با بررسی مجموعه ای از مولفه ها و ظرفیت های داخلی در محدوده جغرافیا و فرهنگ، درصدد پاسخگویی به این سوالات است.
تاريخ: 23/06/1393