کتاب: ترجمه و شرح مغنی الادیب

کتاب: ترجمه و شرح مغنی الادیب

تاريخ: 19/3/1394
كد مطلب: 175
بازديد: 2251

   نوشته: آيت الله صفايي بوشهري

   موضوع:ترجمه و شرح مغنی الادیب

   ناشر : انتشارات قدس 

   شمارگان:2000

   نوبت چاپ:هشتم

  تعداد جلد : 4

  نوشته: آيت الله صفايي بوشهري

  موضوع:ترجمه و شرح مغنی الادیب

  ناشر : انتشارات قدس

  شمارگان:2000

   نوبت چاپ:هشتم

   تعداد جلد : 4

  ترجمه و شرح مغنی الادیب

  در این شرح : تعلیم های فنی نحوی درباره احکام مذکور در متن آورده شده و ترکیب اشعار و شان نزول آیات و ابیات قبل و بعد از اشعار مذکور در متن تا آنجا که مربوط به فهم مطالب مورد بحث می باشد ذکر گردیده و    نظرات علمای نحو و تفسیر در ذیل مطالب بیان شده است و برای تحقیق پیرامون اشعار مذکور در متن آدرس بسیاری از کتب که درباره این اشعار بحث کرده اند در پاورقی آورده شده است. و بعد از اختتام هر بحث آدرس      های تحقیقی درباره آن کلمه مورد بحث ذکر می شود.

   قابل ذکر است که سبک بیان کتاب طوری است که هم دارای ترجمه تحت اللفظی عبارات و هم دارای توضیحات فنی مباحث می باشد.به همین جهت در بعضی از عبارات به علت دقیق بودن عبارت کتاب مراعات ترجمه تحت         اللفظی شده که با دستور زبان فارسی سازگار نمی باشد.

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل